Parterapi i Malmö

Vad är parterapi?

Hur man har det i relation till sin partner, föräldrar och barn påverkar livet i stort. 

I vår parterapi utgår vi från anknytningsteori och systemiskt tänkande. Anknytningsteorin är en universell teori och är tvärvetenskaplig, det vill säga den handlar inte bara om människans psykologiska utveckling utan har även en evolutionär och biologisk del. Anknytningsteorin visar på att hur vi haft det i relation till våra tidiga anknytningspersoner, som oftast är föräldrar men även kan vara andra viktiga personer, har betydelse för hur vi förhåller oss i vuxen ålder till nära relationer som partner och barn. Det systemiska tänkandet handlar om att en familjen utgör ett system och individerna i systemet påverkar varandra. Råkar till exempel en familjemedlem bli sjuk så reagerar familjemedlemmarna på olika sätt inför detta.

Parterapins målsättning är att bidra till att det sker en förändring av det som inte fungerar i de nära relationerna. 
 

Hur går parterapi till?

Tillsammans med paret eller familjen ägnas första tillfället till att gå igenom vad det är som man behöver få arbeta med i parterapin. Oftast arbetar jag med familjekartor de följande tillfällena. Detta för att öka förståelsen för vad det är som inte längre fungerar i relationen.

Det finns inte ett visst antal gånger man behöver går i parterapi utan den avslutas när paret eller familjen känner sig klara och kommit vidare i sin relation.