Våra metoder

Parterapi & KBT i Malmö

Vi arbetar med psykoterapi för individer, par och familjer i Malmö. Psykoterapi innebär behandling av relationella, psykiska och existentiella problem med hjälp av psykologiska metoder. Vi hjälper individer som mår dåligt av olika psykiska anledningar med beprövade metoder. Där vi anpassar behandlingen utifrån klientens behov.

Parterapi

Hur relationen är till nära och kära som partner, barn eller föräldrar påverkar livet i stort. Familje- och parterapi kan hjälpa er som har svårigheter i förhållandet och kanske kommit i en ond spiral som är svår att bryta.

Vi utgår från anknytningsteori och systemiskt tänkande i vår parterapi. Målet med parterapin är att bidra till att det sker en förändring till det bättre i det som tidigare inte fungerat i relationen. 

Läs mer om parterapi här →

Kognitiv beteendeterapi

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar aktivt med att ändra tankesätt och beteenden som hindrar en i livet.

Att gå på KBT behandling kan liknas med att lägga ett pussel, ibland saknas några bitar och ibland behöver några bitar bara läggas på rätt plats. KBT har visat sig vara effektivt mot många olika typer av psykiskt ohälsa, bland annat genom att minska depression och ångest. 

Läs mer om KBT här →

Kontakta oss

Du kan söka till oss om du mår dåligt psykiskt. Det vi främst arbetar med är ångest, oro, fobier, tvång, depression, stress eller utmattning. Uppstår det en krissituation i livet kan KBT behandling också vara behjälpligt. Vilken typ behandling som är lämplig varierar från fall till fall, men vårt huvudsakliga mål med alla våra behandlingar är att du ska må bättre.

Vi som arbetar på Psykoterapi i City har tystnadsplikt, du kan känna dig trygg hos oss.