KBT i Malmö

Vad är KBT?

Livet utsätter oss för olika prövningar och ibland behöver vi hjälp att hantera eller förstå dem. Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa dig genom att till exempel hitta verktyg och ge dig nya kunskaper och färdigheter. KBT grundar sig på flera olika psykologiska teorier, främst:

  • Inlärningsteori: Genom livet och alla erfarenheter vi får lär vi oss olika beteenden, som oftast antingen ger oss något positivt eller ser till att vi undviker något obehagligt. Ofta lär vi oss bra och fungerande beteenden, men ibland lär vi oss “fel” och riskerar då att hamna i mer eller mindre ohälsosamma mönster.
  • Kognitiv teori: Kognitioner är vårt tänkande och sådant som minnen och medvetande. När vi lär oss något skapar vi olika så kallade “arbetsmodeller” och grundantaganden, som vi använder oss av för att hantera olika saker i livet. Precis som med våra beteenden, kan även dessa antaganden och arbetsmodeller vara “fel” inlärda och fungerar då inget vidare bra för oss.  

Fokus i KBT ligger på de beteenden och tankar vi har och hur ökad förståelse för och förändring av dessa kan leda till nya mer funktionella beteenden, tankar och känslor. Arbetssättet är mer fokuserat på nuet och framtiden än på det som redan har varit och som är svårt att förändra. Att gå i KBT är lite som att lägga ett pussel, där några bitar kanske saknas eller helt enkelt bara behöver falla på rätt plats!

Hur går det till?

KBT fungerar som ett aktivt samtal där vi båda berättar, ställer frågor och reflekterar. En session varar ca 45 minuter och de första 1-5 gångerna utforskar vi det du söker för, det vill säga problemet/utmaningen i din vardag samt din nuvarande livssituation. Därefter görs en behandlingsplan unikt utformad efter dina behov, inklusive ungefär hur många sessioner behandlingen tar och hur ofta vi ska ses. Denna väljer du sedan själv om du vill genomföra eller inte. Du ska aldrig känna att något är för obekvämt eller skrämmande, varför vi alltid går igenom behandlingsstegen tillsammans och justerar vid behov! Mellan gångerna får du uppgifter att genomföra hemma, t.ex. att öva på nya beteenden och färdigheter. Att gå i KBT är ofta utmanande samtidigt som det är kreativt och roligt!

Under behandlingsplanen har du som mest 25 besök hos oss och efter ca 3 månader får du en kallelse till ett uppföljningsbesök.

Passar det mig? 

KBT har fått goda resultat vid en mängd olika psykologiska, relationella och existentiella besvär. Exempel på vad jag arbetar med är oro, ångest, depression, sömn, fobier, tvång, stressrelaterade besvär och utmattning. Om du är osäker på om KBT passar just dig är du varmt välkommen att mejla eller ringa mig med dina funderingar! Du är såklart även välkommen till mig som anhörig, eller i exempelvis förebyggande syfte vid en tidigare utmattning eller liknande.

KBT via remiss

Vi är en privat klinik som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Vi erbjuder KBT till dig som har fått remiss från läkare på din vårdcentral. Vi tar emot patienter som är 16 år och äldre på vår klinik i Malmö.